• : jobperty
 • : +6661-462-9998, +662 101 0476

  Grow NZ

  INTERNATIONAL STUDENT AGENCY ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ในระดับชั้นต่างๆ หลากหลายสถาบันชั้นนำ ซึ่งทางเราได้คัดสรรสถาบันที่ดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ได้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาดั่งที่ตั้งใจไว้...Read more
   

  What DGPA

  “ระบบการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถ ศักยภาพ และพรสวรรค์ ที่แท้จริงของเรา เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถตามบุคลิกลักษณะเฉพาะของเรา”...Read more

   

  What's news

  News / Activities / Imfomation


  Shool of NZ

  สถาบันการศึกษาที่อยู่ในการติดต่อดูแลของ GROW NZ


  GROW NZ CO., LTD. บริษัท โกรว์ เอ็น แซด จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ โทร 0 2101 0476