• : jobperty
 • : +6661-462-9998, +662 101 0476

  About Us

  Grow NZ   


  INTERNATIONAL STUDENT AGENCY ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ในระดับชั้นต่างๆ หลากหลายสถาบันชั้นนำ ซึ่งทางเราได้คัดสรรสถาบันที่ดีเยี่ยม เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ได้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาดั่งที่ตั้งใจไว้
   


  What DGPA   


  “ระบบการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถ ศักยภาพ และพรสวรรค์ ที่แท้จริงของเรา เป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถตามบุคลิกลักษณะเฉพาะของเรา”
   

  GROW NZ CO., LTD. บริษัท โกรว์ เอ็น แซด จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ โทร 0 2101 0476